Kitüntetések

Minden szakmának, így a vadgazdálkodásnak, vadászatnak is megvannak az elismerései, azok a díjak, kitüntetések, amelyek az ebben a munkában kimagaslóan sokat tevő, az átlagos szakmai színvonalat magasan meghaladó módon dolgozó emberek elismertségét hivatottak bizonyítani.Következő összeállításunkban azokról az országos kitüntetésekről szeretnénk körképet adni, amelyek részint tradicionálisak, részint új keletűek, de mindenképp a megbecsülés, az elismertség kifejezői. Szerencsére hazánkban sok-sok olyan vadász, vadgazda van, aki jogosan büszkélkedhet valamely kitüntetéssel – lássuk hát, melyiket ki miért kaphatja.

 

Magyar Nemzeti Vadászrend

A legmagasabb rangú magyar vadászati kitüntetés, melyet 1996-ban nyolc szervezet alapított. Kormányzati rangú elismerésnek minősül, átadója a szakminisztérium képviselője. Egy évben maximum három fő részesülhet e kitüntetésben. Nevezhetjük „életműdíj”-nak is, hisz ezt a kitüntetést azok kaphatják, akik hosszú évtizedeken keresztül kitartóan és kiemelt színvonalon végezték a vadgazdálkodás és a vadászat fejlesztését, a vadállomány óvását, s akik hatékonyan részt vettek a magyar vadászat hírnevének mind Magyarországon, mind külföldön történő ápolásában és öregbítésében.

 

Vadászkamara Aranyérme

Az Országos Magyar Vadászkamara 2000-ben alapította a kitüntetést. Évente 24 darab adományozható. Minden megyei területi szervezet jogosult egy fő javaslattételére, és egyet jelölhet az országos ötdarabos keret terhére. A kamara elnöksége dönt az odaítéléséről.
A kitüntetésben azok részesülnek, akik a vadgazdálkodás szakmai szintjének emelésében, a hivatásos vadászi állomány munkájának támogatásában, a vadászati kultúra terjesztésében és a vadászati közéletben folytatott aktív tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek. Azok a személyek jogosultak rá, akik kiemelkedő tevékenységet folytattak a vadászati irányítás, a jogalkotás, a vadászati oktatás terén.

 

Magyar Vadászatért Érdemérem

Az Országos Magyar Vadászatai Védegylet által 2004-ben alapított kitüntetés, amelyből évente 26 darab adható. A kitüntetésre felterjesztett személyeket a megyei szövetségek javasolják – tagszervezetenként 1 fő –, valamint 4 személyt az országos keret terhére terjeszthetnek fel. A kitüntetés ama személyek részére adományozható, akik egyénileg vagy tagszervezetükön keresztül tagjai valamelyik megyei szövetségnek.
Ezt a kitüntetést azoknak a személyeknek ítélik oda, akik a vadászat és a vadgazdálkodás fejlesztésében, valamint eredményességének biztosításában kiemelkedő munkát végeztek.
Kaphatják azok a személyek, akik a természetvédelem követelményeinek érvényesítése, valamint a vadászati kultúra terjesztése terén kifejtett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek.

 

Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet 2004-ben emlékplakettet alapított abból a célból, hogy az elismerés és megbecsülés kifejezéseként e kitüntetésben részesítse azokat a tagszervezetnek minősülő, vadászatra jogosult szervezeteket, akik munkájukban kiemelten kezelik a vad óvását, a vadgazdálkodást, az etikus vadászatot. Azok a vadászatra jogosultak kaphatják, akik a magyar vadászat szakmai hírnevének elismertetését szem előtt tartva gazdálkodnak, törekedve a vadgazdálkodás és természetvédelem összhangjára.Évente 22 darab plakett adható át.

 

Nimród Vadászérem

A Magyar Vadászok Országos Szövetsége által 1969-ben alapított kitüntetés, mely adományozható a vadgazdálkodás, a vadászat, a vadászati kultúra érdekében sokat tevő sport- és hivatásos vadásznak, vadásztársaságnak, a vadászat-vadgazdálkodás ügyét kiemelkedően szolgáló magyar állampolgárnak, közéleti személyiségnek, valamint a magyar és külföldi vadászbarátság ápolásában tevékeny magyar és külföldi állampolgároknak. A kitüntetést szervezetek és intézmények is megkaphatják.
Az e kitüntetésre javasolt személyeket a megyei (területi) vadászszövetségek terjesztik fel (500 vadászonként 1 főt).

 

A Magyar Természeti-Vadászati Örökségért Érdemkereszt

Négy szervezet által 2006-ban alapított kitüntetés, melyet azok a külföldi és magyar állampolgárok kaphatnak meg, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a magyar vadállomány minőségének megóvása terén, akiknek az életútja összefonódik a vadászat és vadvédelem magas szintű szolgálatával, és akik jelentős tevékenységet fejtettek ki a vadászati kultúra és hagyományápolás terén.  Évente négy személyt lehet felterjeszteni e kitüntetésre.

 

Hubertus-kereszt

 

A Vadászati Kulturális Egyesület 1992-ben alapította ezt a több fokozatú (gyémánt, arany, ezüst, bronz) kitüntetést. Azok a személyek kaphatják, akik életútjukkal, vadászati tisztségük betöltésével jelentős érdemeket szereztek a vadászati kultúra ápolásában, maradandót alkottak a vadászati hagyományok fenntartásában, a vadászati kultúra sokszínű területén, illetve akik környezetükben hitelesen és magas szinten művelik a vadászat népszerűsítését.

 

 

 

Nimród-díj

A Nimród Vadászújság által 1997-ben alapított kitüntetés, amely az alábbi kategóriákban adományozható a kimagasló teljesítményért vagy érdemekért: vadászati szakmai munka, sportvadászat, erdészet, természetvédelem, vadászati szak- és szépirodalom, valamint vadászati és természetábrázoló képzőművészet, természetfotózás.