Rólunk

 A legrégebbi társadalmi szervezet az 1881-ben alakult Országos Magyar Vadászati Védegylet, amely egyúttal a szervezett magyar vadászat kezdetét is jelentette. A Védegylet 63 éves tevékenység után, 1944-ben időszakosan megszűnt. Helyét az 1947-ben létrehozott Magyar Vadászok Országos Szövetsége (MAVOSZ) foglalta el. A MAVOSZ a Védegylet jogutódjának tartotta magát és 1957-től érdemi vadászpolitikai és szakmai munkát végzett, több mint 30 éven keresztül. Tevékenységét ebben a formában - 1989-ben fejezte be és Országos Magyar Vadászati Védegylet néven működött tovább, mint a magyar vadgazdálkodók országos érdekképviselete. A Védegylet, tiszteletben tartva az 1881-ben létrehozott szervezet szellemiségét, több változáson ment keresztül, jelenleg az 1989. évi II. törvény alapján működik, mint országos szervezet, létrehozói pedig a megyei (területi) Vadászszövetségek. 

A Védegylet célja: 
- tagszervezeteinek társadalmi összefogása, érdekeik képviselete és védelme,

- a világhírű magyar vadállománnyal, mint nemzeti vagyonnal olyan minőségi gazdálkodásnak az elősegítése, amely összhangban van az erdő- és mezőgazdasággal, a földtulajdonosi érdekekkel, továbbá a környezet- és természetvédelemmel és megfelel a nemzet hosszú távú érdekeinek,

- közreműködés a vad- és élőhelyének védelmében, az élőhelynek az erdő- és mezőgazdálkodás érdekeivel összhangban álló fejlesztésében, valamint az országos környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásában,

- a vadgazdálkodási és vadászati tudomány fejlesztésének előmozdítása,

- a vadászati kultúra és ezzel kapcsolatban a vadászati etika és etikett érvényesülésének elősegítése, 

- a vadászoknak szakmai ismereteik bővítésére, továbbá jogszabályok, valamint a vadászati etika szabályai megtartására való nevelése,

- a vadászjelöltek részére magas szintű vadászati, vadgazdálkodási ismereteket nyújtó tanfolyamok szervezése és lebonyolítása.

A Védegylet feladata:
- tagszervezetei érdekeinek védelme a vadászattal és vadgazdálkodással, valamint az egyesületi élettel kapcsolatos irányelvek, javaslatok, előterjesztések elkészítése, jogszabály tervezetek véleményezése az állami, társadalmi és gazdasági szervezetek részére, továbbá segítség nyújtás a vadászokat, a vadgazdálkodókat és azok szövetségeit ért sérelmek orvoslásához,

- a vadgazdálkodók és azok megyei szövetségei szakmai problémáinak, konfliktusainak, szükség esetén érdekeik egyeztetésének elősegítése, 

- a vadgazdálkodás, a vadászat és a környezet- és természetvédelem összehangolásának előmozdítása, 

- a vadászat bel- és külföldi piaci tevékenységének összehangolása, a vadkereskedelem ésszerű irányítása a vadgazdálkodók érdekében,

- nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása, együttműködési megállapodások megkötése, a környező országokkal,

- a földtulajdonosok és a földhasználók, valamint a vadászatra jogosultak közötti együttműködések országos szintű kezdeményezése, érdekegyeztető tárgyalások szervezése,

- az írott és az elektronikus sajtó igénybevétele a közvélemény reális tájékoztatása céljából,

- a vadászati kultúra és hagyományainak ápolása és védelme.


Az érdekképviseleti tevékenységen túl, a Védegylet, tagszervezetei részére céljainak megvalósítása érdekében térítésmentesen vagy kedvezményesen különféle szolgáltatásokat nyújt, ill. vállalkozási tevékenységet végez az
alábbiak szerint:

- megszervezi és biztosítja a tagszervezetek számára vadgazdálkodási, vadászati, szervezési, gazdasági, adó és jogi szaktanácsadást, továbbá a tagszervezetek felkérésére és megbízása alapján szakértői tevékenységet is ellát,

- kezeli és működteti a Védegylet pénzügyi alapjait, vagyonát,

- elősegíti a sportlövészetet és a kynológiai tevékenységet, a képzés és a szakoktatás területén segítséget nyújt,

- vadgazdálkodási és vadászati tárgykörben szakmai bemutatókat, rendezvényeket, konferenciákat szervez,

- támogatja a vadászati kulturális tevékenységet, kiállítások rendezését,

- felkérésre megszerkeszti a különböző vadászati, vadgazdálkodási és kulturális kiadványokat, rendezi azok kiadását,

- tagszervezetei részére segítséget nyújt az egyesületeknél használatos különböző szabályzatok (alapszabály, fegyelmi szabályzat, pénzügyi szabályzat) előkészítéséhez, ill. kiadásához,

- a Védegylet legfelsőbb fórumának hozzájárulásával, vállalkozási tevékenységet is végezhet.