Szellemi örökségünk

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet 1881. május 24.-én alakult gróf Nádasdy Ferenc elnökletével, védnökének Rudolf trónörököst, örökös tiszteletbeli elnöknek pedig József királyi főherceget kérték fel, megteremtve ezzel az újonnan alakult szervezet társadalmi, politikai hátterét.

A Védegylet célja a vadászat népszerűsítése, ezen tevékenységgel kapcsolatos törvények és rendszabályok végrehajtásának ellenőrzése és támogatása, a célszerű vadóvás és vadtenyésztés támogatása, az orvvadászat meggátolása, vadfajok telepítése, a veszélyeztetett fajok védelme és a vadászati tudomány fejlesztése volt. A szervezet logójául a Hubertus szarvast fogadták el, mely forma napjainkban is érvényben van.

A Védegylet megalakulását követően, pár évtizeddel később más vadászati érdekképviseleti szervezetek is alakultak, melyek a Védegylettel részben együttműködve, esetenként azzal egyesülve, majd szétválva képviselték 1945-ig a magyar vadászok érdekeit.

1947-ben megalakult a Magyar Vadászok Országos Szövetsége, mely kezdetben – politikai okokból – nem tekintette magát a Védegylet jogutódjának, azonban pár évtized alatt folyamatosan átvette a korábbi szervezet által ellátott feladatokat.

Az 1989. évi politikai és társadalmi változások következtében megszűnt a MAVOSZ és helyébe megalakult az Országos Magyar Vadászati Védegylet, amely a vadászattal kapcsolatos társadalmi szervezeteket önkéntes alapon egyesíti és képviseli érdekeiket.

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet vállalja mindezen elődök örökségét és szellemi utódjának tekinti magát.