Hírek

Rendészeti feladatokat ellátó személyek vizsgája

Mint ismert, a hivatásos vadászok rendészeti feladatokat ellátó személynek minősülnek. Erre tekintettel a 2012. évi CXX. törvényben foglaltak alapján kötelesek elméleti és gyakorlati képzésen részt venni és a képzés befejezését követően vizsgát tenni. A képzés módja kétféle lehet, az egyik esetében 3 nap elméleti és 2 nap gyakorlati képzést ír elő a jogszabály, a másik mód pedig az e-learning képzési mód. Ez utóbbi esetben az internetről letölthető tananyagot tanfolyam nélkül tanulja meg az érintett és ekkor csak két napra kell bemennie a képzésre és vizsgáztatásra kijelölt rendőrségi intézménybe, mely két nap magába foglalja a vizsgát is.

Az elmúlt napokban több vadászatra jogosult megkeresett érdeklődött a képzés iránt: melyek azok a helyszínek, ahol legkorábban képzésen vehet részt és vizsgázhat az alkalmazandó hivatásos vadász, miután – egyéb feltételek mellett – csak a rendészeti vizsga letételének igazolásával veszi őt nyilvántartásba a vadászati hatóság.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a legkorábbi képzési időpontok és a képzésért felelős személyek elérhetőségei:

  • június 14-e, Körmend – Perecz Gábor, +36-20/440-9975
  • június 19-e, Miskolc – Kőhalminé Mizsei Orsolya, +36-20/388-0065

A fentiekben írt két időpont és helyszínek mellett őszig – információink szerint – más időpontban és más helyszínen nem tartanak felkészítő tanfolyamot.

Akik a fenti időpontokban és helyszíneken a tanfolyamon részt kívánnak venni, sürgősen regisztráljanak Körmenden vagy Miskolcon, mert várhatóan a tanfolyam befogadóképessége korlátozott. Mindkét helyszínen térítés ellenében szállást biztosítanak a szervezők.

A korábban már vizsgázott hivatásos vadászoknak felhívjuk a figyelmét, hogy a 2012. évi CXX. törvény 23. § (6) bekezdésében foglaltak alapján korábbi vizsgájuk öt évig érvényes, így ötévente kiegészítő képzésen és vizsgán kötelesek – személyes jelentkezést követően – részt venni, amely során bekövetkezett jogszabályi változások és azok gyakorlati alkalmazhatóságából, a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekből újból vizsgát kell tenniük. Ezen kiegészítő képzések és vizsgák szervezése 2017. őszén kezdődik.

<< Vissza a cikkekhez